Kunde hos os

Som kunde hos os er du i trygge hænder. Vi sørger for at føre alle dine medarbejdere trygt og sikkert gennem uddannelsesforløbet. Vi står for alt omkring opstart, gennemførsel og afvikling af eksamener samt alt det administrative omkring forløbet.

Mange virksomheder og organisationer oplever et stigende behov for at forandre og udvikle sig. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere bliver en større og større udfordring for mange organisationer. Ved at kunne tilbyde uddannelsesforløb som en del af ansættelsespakken, står man stærkere i forhold til rekruttering, fastholdelse og performance.

Tal fra vores kunder viser at ancienniteten har været klart stigende og sygefraværet markant faldende efter der er blevet implementeret et uddannelsesakademi i virksomheden.

"Siden januar 2019 har vi afviklet et internt uddannelsesakademi her hos The Call Company. Vi satte tiltaget i gang for at knytte vores arbejdere tættere til virksomheden og dermed øge fastholdelsen. Resultatet har været utrolig positivt, vi har øget vores anciennitet med 200% fra 2019 til 2021 efter vi startede medarbejderrejsen, som vores interne uddannelsesakademi hedder. Sygefraværet er i samme periode faldet med 6,6 procentpoint og medarbejdernes generelle performance og tilfredshed er steget markant."

Jonathan N. Offersen, Direktør i The Call Company