Fasthold dine medarbejdere

Fasthold dine medarbejdere

Med etableringen af et internt uddannelsesakademi viser data, at fastholdelsen af dine medarbejdere øges markant, deres motivation og commitment til virksomheden forstærkes, og det bliver lettere at skabe mening i et job, som ellers kunne blive betragtet som en midlertidig pause inden valg af fremtidig uddannelse eller næste karriereskridt.

Uddannelse er et vigtigt element i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Indenfor brancher med en høj medarbejderomsætningshastighed, er det dokumenteret, at ved at tilbyde et uddannelsesforløb ved siden af arbejdet øges fastholdelsen markant. Dette minimerer omkostningerne i forhold til opstart og intro af medarbejdere, samt øger performance markant på de medarbejdere, der gennemgår et uddannelsesforløb, som er tilpasset læring omkring, hvad der er relevant for jeres virksomhed.

 

"Siden januar 2019 har vi afviklet et internt uddannelsesakademi her hos The Call Company. Vi satte tiltaget i gang for at knytte vores arbejdere tættere til virksomheden og dermed øge fastholdelsen. Resultatet har været utrolig positivt, vi har øget vores anciennitet med 200% fra 2019 til 2021 efter vi startede medarbejderrejsen, som vores interne uddannelsesakademi hedder. Sygefraværet er i samme periode faldet med 6,6 procentpoint og medarbejdernes generelle performance og tilfredshed er steget markant."

Jonathan N. Offersen, Direktør i The Call Company

Kontakt os her og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed i gang.